Connect with us

Kiemelt hírek

„Az nem szúnyog volt ott Debrecenben, hanem elefánt!”

Létrehozva:

Forrás: Arcanum

A legérdekesebb cikkek a 100 évvel ezelőtti Pesti Hírlapból.

180 évvel ezelőtt indult az első Pesti Hírlap, a jelenlegi újság pedig túl van első születésnapján. Ez jó apropó arra, hogy visszatekintsünk, és felidézzük lapunk múltját. Most száz évvel ezelőttről, március második hetéből, szöveghíven hoztuk el olvasóinknak a korabeli Pesti Hírlap egy publicisztikáját, illetve betekintést nyerhetünk egy nemzetgyűlési ülés hangulatába is. Az eredeti lapszámokból válogatott cikkeket az Arcanum adatbázisának köszönhetjük.

 

A levegő megadóztatása 

A középosztályhoz tartozó pesti ember nyaralása már évek óta abból áll, hogy a megélhetésért végzett robotmunkájának végeztével kiül a kávéház elé az aszfaltos „kertbe.” Fürdőben, nyaralóhelyen való tartózkodásra nincs pénze a lateiner embernek, hivatalnoknak és így ezekben a „kertekben” feketekávé mellett ülve szívja a nem épen friss levegőt. És most az a veszedelem fenyeget, hogy a nyaralásnak ez a módja is megdrágul, ha ugyan teljesen lehetetlenné nem válik. A fővárosnál ugyanis azzal a tervvel foglalkoznak, hogy húsz-harmincszorosára emelik fel a „kertekért” felszámítható járdafoglalási díjat. Ha a terv valóra válik, ennek az lenne a következménye, hogy egy közepes kávéház 260 négyszögméter területért, ami egy saroküzletnél nem is olyan sok, az illetéknek huszonötszörösére való emelése következtében az eddigi háromezer egynehány korona helyett nyolcvanezer koronát fizetne csupán a járda elfoglalásáért. A terraszszal azonban egyéb költségek is járnak. Lakatos és bádogos közbenjöttével rendbe kell hozni a kerítést, azt ki kell festetni, a ponyvát, ami a nap ellen véd ugyan, de az eső és a hideg ellen nem, ki kell javíttatni, mindez egy ilyen közepes kávéháznál ma százötvenezer korona költséget jelent. Egy nyári szezonban a hideg, szeles és esős időket leszámítva, legfeljebb száz napon át használható a terrasz, tehát a pesti polgárok nyaralóhelyének felállítására kiadott költségből egyetlen napra mintegy kétezerháromszáz korona esik. Ezt természetesen a közönségen kell behozni és ha ezerkétszáz vendéget veszünk is alapul, mindegyiknek a feketéje, fagylaltja, jegeskávéja legalább két koronával megdrágul a tervezett új városi adó révén. A napokban úgy a vendéglősök, mint a kávésok és a cukrászok ipartestületei közös gyűlésen foglalkoztak a járdafoglalási díjaknak ezzel a házbérek emelésének lehetőségén messze túlhaladó javaslattal és elhatározták, hogy küldöttség útján igyekeznek az illetékes tényezőket a terv keresztülvihetetlenségéről meggyőzni. Ha a javaslaton nem változtatnak, képtelenek lesznek a terraszokat az idén megnyitni, mert ekkora terhet — a fényűzési adó már úgyis megvan, — nem tudnak áthárítani a közönségre, amely amúgy is nehezen hiszi el, hogy a felemelt ár különbözete nem a vendéglős vagy kávés, hanem a hatóság zsebébe megy. De ilyen rendszer mellett az olcsósági hullámnak sem lehet hatása, mert amennyivel esnek az árak, annyival emelkedik az adó. Azzal már régen tisztában vagyunk, hogy a fizetés a megélhetésre nagyon is kevés. De ha így megy tovább, még — adóra sem lesz elég.

  1. március 8., kedd

 

A debreceni incidens

Gömörey György: Amikor azt látja, hogy lelkiismeretlen vagy gondatlan kezek üszköt készülnek vetni magyar és magyar közé, ez arra készteti, hogy felszólaljon és a lehetőséghez képest megakadályozza, hogy a mindig résen levő konkolyhintők a szúnyogból elefántot csináljanak. 

Berki: Az nem szúnyog volt ott Debrecenben, hanem elefánt! 

Gömörey: Majd kiderül, 24 óra sem telik bele. A mai hírlapok szerint a reformátusok debreceni nagy ünnepét, amely nemcsak arra volt hivatva, hogy lecsillapítsa a gyalázatos merénylet keltette izgalmakat, hanem arra is, hogy dokumentálja, hogy a keresztény magyarság közé éket verni nem lehet — sajnálatos incidens zavarta meg: az Orsz. Református Lelkészegyesület közgyűlésére, amelyet a vezetőség annak rendje és módja szerint bejelentett, rendőri asszisztenciát küldtek ki, amely ellen a gyűlés tiltakozván…

Gaál Endre: Nagyon helyesen tiltakozott ellene! 

Gömörey: …a rendőrség kiküldöttje, főkapitányával történt előzetes megbeszélés után, a gyűlést feloszlatta. Kéri a belügyminisztert, indítson szigorú vizsgálatot ez ügyben, s annak eredményéhez képest a legmesszebbmenő elégtételt adja meg a lelkészegyesületnek. (Helyeslés.) 

Tomcsányi, mint belügyminiszter helyettes, törvényi szakaszokat és rendeleteket citál arra nézve, hogy a rendőrségnek joga és kötelessége volt az ülésre delegáltat küldeni. (Berki: Ez tiszta diktatúra!) A helyzet az, hogy mivel Debrecenben az utolsó hónapokban izzó hangulat volt, a rendőrhatóság azt az elvi álláspontot foglalta el, hogy mivel neki tulajdonképen diszkrecionárius joga az, hogy képviselteti-e magát valahol vagy nem…

Balla Aladár: És a tapintat dolga! 

Tomcsányi: Ő különbséget sehol sem tesz, mert különben megint az lesz a baj, hogy egyik helyen nincs képviselve, a másik helyen pedig képviselve  van. (Mozgás.) Ennélfogva ő kivétel nélkül, mindenféle összejövetelen, a melyet bejelentettek neki, képviseltette magát. (Felkiáltások jobbfelől: A tetteseket nyomozza ki!) A nyomozás folyik és van is valaki letartóztatva. 

Berki: Nem az, akinek kellene letartóztatva lenni! 

Tomcsányi: Ha az urak tudják, hogy ki a tettes, méltóztassanak minket a tettesek kinyomozásában segíteni.

Berki: Majd holnap elmondják a dolgot! 

Tomcsányi: Itt az a kérdés merülhet fel, hogy vajon annak a rendőrtisztviselőnek a magatartása esetleg kihívó volt-e. Erre vonatkozólag majd a vizsgálat talán további adatokat fog szolgáltatni. (Zaj.) Egy tény: a gyűlés már hosszabb ideig tartott és senkisem tudott arról, hogy van-e ott jelen rendőrtisztviselő, vagy nem. A püspök úr, mikor a gyűlést bejelentette, s erre megjött a rendőrség értesítése, hogy X. Y.-nal fogja magát ott képviseltetni, ezt tudomásul vette, pedig mondhatta volna, hogy tessék ettől eltekinteni. De nem tette, sőt engedte, hogy a gyűlés előrehaladott stádiumba jusson, s akkor állította úgy be a dolgot, hogy milyen megszégyenítő ez. Itt csak azt lehet vizsgálni, vajon a tisztviselő magatartása kihívó volt-e? 

Rassay: Ne egy szegény tisztviselőt tegyünk felelőssé! 

Tomcsányi: Ezt meg fogja vizsgáltatni. Egyébként a rendőrség intézkedése törvényes és jogos volt. Az ügyet ezzel még nem tekinti befejezettnek, tovább fogja folytatni a vizsgálatot minden irányban. (Zaj: Holnap ismét interpellálnak!) A legenergikusabban fog eljárni, de minden irányban megvizsgáltatja az ügyet. Kéri válasza tudomásul vételét. 

(A Ház a választ tudomásul vette.)

  1. március 11., péntek

Legnépszerűbb cikkeink