Connect with us
Szent István Napok

Szent István Napok

Magyarország

Nem látni a közeledést az SZFE-s felek között

Létrehozva:

Fotó: Pesti Hírlap

Az Európai Parlament kulturális bizottságában vitatkoztak a felek.

Az SZFE-ről folytatott eszmecserét az Európai Parlament kulturális bizottsága. Sabine Verheyen bizottsági elnök felvázolta az eddigi történéseket a kuratórium megalapítását, a diákok sztrájkját és egyetemfoglalását, és jelzi, súlyos a vád, az akadémiai szabadság megsértése. Négy magyar résztvevőt hallgatnak meg:  Vidnyánszky Attila kuratóriumi elnök, György László államtitkár, Upor László volt rektorhelyettes és a diákok képviseletében Milovits Hanna szólalhat meg 4 percben, majd jönnek a kérdések és válaszok.

 

György László azt mondja, fontos a valóban szakmai vita. A felsőoktatást sikeres külföldi modellek alapján próbálja megújítani, és közelebb vinni az iparhoz, „jelen esetben a filmiparhoz”. Az oktatás függetlenségét az alaptörvény garantálja. Eddig 8 egyetemnél volt modellváltás, ebből csak az SZFE-n volt gond. György azt is közli, az átalakulás előtt 13 tárgyalás volt az SZFE és a kormány között, ezen egyszer a diákok is részt vehettek. A top filmegyetemek többsége magánegyetem, innen jön a legtöbb Oscar-nyertes. György méltatja Andy Vajna filmbiztosi munkáját. Az egyetem költségvetését négyszeresére akarja az állam emelni. A tárgyaló felek között érzékenységek vannak, empátiára és türelemre van szükség, fejezi be az államtitkár. 

 

Upor László: az átalakulás ki volt kényszerítve, és általa elvesztette az egyetem az autonómia garanciáit. Az állam lépése sértette az autonómiát. A modellváltás is felemás: közpénzt kapnak de ellenőrzés, fékek és ellensúlyok nélkül a kuratóriumok. Az SZFE kuratóriuma elvette a szenátus jogait például a kinevezési kérdésekben – az önrendelkezéstől fosztják meg az egyetemet. Egy kérésük vagy követelésük sem talált meghallgatatásra, a tárgyalásokon sem. Most már nincs tárgyalás, a kuratórium közleményeken át kommunikál, és egy napon belül is megváltoztatják a szabályokat – példa az arroganciára az internet Szarka Gábor kancellár általi lekapcsolása.

Fotó: Merész Márton

A diákok nevében Milovits Hanna beszél, elmondja, már március óta tudtak a modellváltásról, és mást hallottak, mások voltak az ígéretek. Milovics szerint senkivel nem tárgyalt az állam. Azt a listát, amit az autonómia védelmében állítottak össze, semmibe vette a kormány, a döntésekről az egyetem a sajtóból értesült. Nincs beleszólásuk az SZFE működésében, a kuratóriumban nincs senki az egyetem oldaláról. Ezért foglalták el az egyetemet. És ezt fenn is tartják, mert az autonómia nem garantált. Több termet és kollégiumot lezártak előttük. A modellváltás látszólag jelent eltávolodást az államtól, valójában a betagozódását jelenti az állam alá. A kuratóriumi tagok megbízatása egy életre tart. Az állam további egyetemeket akar átalakítani. Ha garantálják az autonómiat, akkor hajlandóak a diákok tárgyalni. 

 

Vidnyánszky Attila technikai hiba miatt nem tud megszólalni, így elindulnak a képviselői kérdések.

 

Petra Kammerevert arról beszél, a modellváltással a kormány az európai értékek érvényesülését korlátozza tovább Magyarországon. Milyen elvek alapján választották ki a kuratóriumi tagokat? Vidnyánszky hogy akarja garantálni a kritikai hangok megjelenését, ha a termeket, internetet is lezárják az egyetemen? 

 

Irena Joveva Renew-farakció-beli politikus támogatásáról biztosítja a diákokat, az egyetemen történtek a szólásszabadság korlátozásának kicsúcsosodása. Mit jelent, hogy Vidnyánszky a patriotizmus megerősítését akarja elérni? Ideológiai harc lesz? Visszakapj az egyetem a függetlenségét és autonómiáját? Az egyetemeknek poltikamentesnek kellene lennie.

 

Milan Zver képviselő a kormány oldalán áll: az alapítványi átalakulással az államot akarja kivonni a magyar kormány a fenntartók közül. A diáktüntetéseket a média dramatizálja, és ezek nem spontán tüntetések. A DK pedig megfenyegette a kuratórium tagjait. 

 

Most sikerül Vidnyánszky Attilát kapcsolni, aki magyarul szólal meg. A magyar színházi világ csodálatos változatos világát szeretné látni az egyetemen, ez eddig nem volt meg. A színházi világ egy része ezt felpanaszolta. A filmipar is elégedetlen, és az egyetem rossz infrastrukturális állapota is az SZFE rossz fenntartói viszonyából fakad. Az október 23-i tüntetés a baloldali pártok kampánynyitó gyűlése volt, és Vidnyánszky reméli, a diákok rájönnek, hogy eszközként használják őket. A diákokat már augusztusban kiképezték az egyetemfoglalásra, és minden, ami ott zajlik, a baloldali pártok irányításával zajlik. Upor László dehumanizálja a kuratóriumot. Így kell tárgyalni, és így is kell tárgyalni. De Vidnyánszky szeretné, ha jó irányba fordulnának a dolgok. A kereszténységről: szerinte ez a nyitottságot jelenti. Az SZFE eddigi története pedig zárt volt, 2-3 színházból kerültek ki a lényegi tantárgyak oktatói, bezárkózott, kirekesztő lett. „Tiszta szándékkal állunk az átalakításhoz.”  

 

Még ketten szólnak hozzá röviden, mindkét fél bekeményített, mondja Romeo Franz, aki szerint a kereszténység nem azt jelenti, hogy az állam maga alá gyűri és konformitásra kényszeríti az intézményeket. Az alapítványi formának pedig valóban autonómiát kell adnia. Dace Melbrade azt teszi hozzá, hogy sok más hallgató csatlakozott a tiltakozókhoz, György Lászlónak azt mondja, a többletforrás hiánya nem az igazi probléma. Milovicsnál pedig az alkotmánybírósági panasz felől érdeklődik.

 

György László kezdi a reakciókat: reméli, ez a vita enyhít a feszültségeken, és szakmai szempontból születik majd megegyezés. A változások szerinte összhangban vannak az Alaptörvénnyel. A kuratórium tagjai: egy rendező, egy színész és két top üzletember, akik mecénások is. Megismétli, a legjobb filmes iskolák alapítványi formában működnek a világban.

 

Vidnyánszky Attila: készen állnak a tárgyalásokra, de az is kéne, hogy a kancellárt engedjék be az egyetemre. Ahol borzalmas állapotok alakultak ki az „anarchia” következtében, higiéniás és tűzvédelmi szempontok szerint. A diákság mutassa meg a nyitottságot és párbeszédkészséget. Az egyetem a második világháború utántól kirekesztő, most pedig egy megtisztulási folyamat tudna lezajlani. „Engedjék meg, hogy más hang is megjelenhessen az egyetemen! Ne taszítsanak el bennünket!” Új campust is lehetne építeni, erre is gondoljanak. 

Upor László: A fellépés sosem volt politikai szintű, az autonómiért folyt és folyik. A tárgyalások sosem voltak komolyak a kormány oldaláról, a kérdéseket nem vették figyelembe, a parlamenti bizottság sem hallgatta meg Uport. Az SZFE-t nem vették be az egyeztetésbe. Nem az egyetem autonómiája nőne, hanem a kuratóriumé. Vidnyánszky Attila három összeesküvés-elméletet is elmondott, és évek óta rombolja az egyetem reputációját. 

Milovits Hanna: kikéri magának, hogy a hallgatókat a tanárok manipulálták volna őket, ők az autonómia visszállításáért tüntetnek. „Senki sem fizet bennünket.” Az autonómia védelméért fordultak az Alkotmánybírósághoz. Ezzel zárul az eszmecsere.    

 

Legnépszerűbb cikkeink