Connect with us
Szent István Napok

Szent István Napok

Kiemelt hírek

Nyugdíj: megállapodást lehet kötni az állammal

Létrehozva:

Fotó: MTVA / Bizományosi / Róka László

A nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő, illetve a figyelembe vehető jövedelem megszerzése céljából van erre lehetőség.

A nyugdíj összege a nyugdíjigénylő élete során megszerzett összes szolgálati idő egész években kifejezett hossza által meghatározott százalékos mértékű, nyugdíjskála szerinti nyugdíjszorzótól, valamint az 1988. január 1-jétől a nyugdíjmegállapítás napjáig terjedő időszakban elért, nyugdíjjárulék-köteles keresetek alapján számított havi nettó „életpálya” átlagkereset összegétől függ. Ennek az átlagkeresetnek a nyugdíjszorzó szerinti százalékos mértéke lesz a nyugdíj induló összege. Ezért mind a szolgálati időnek, mind a járulékalapot képező keresetnek meghatározó szerepe van a nyugdíj összegének számítása során.

Sok esetben előfordul, hogy valaki az élete egy adott szakaszában nem áll biztosítási jogviszonyban vagy szünetel ez a jogviszonya, így sem szolgálati időt, sem figyelembe vehető keresetet nem szerez az érintett időszakokban. A törvény azonban lehetővé teszi a számára, hogy megállapodást köthessen a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő, illetve a figyelembe vehető jövedelem megszerzése céljából.

 

Mit mond a törvény?

A törvényi rendelkezés szerint az a belföldi nagykorú természetes személy, aki nem saját jogú nyugdíjas és biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll (nem áll semmilyen keresőtevékenységgel járó biztosítási jogviszonyban, például munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, vállalkozási vagy megbízási jogviszonyban), vagy a biztosítása szünetel (például fizetés nélküli szabadságon van), nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából 22 százalék nyugdíjjárulék fizetésének vállalása mellett megállapodást köthet. A megállapodás szolgálati időre és nyugdíj alapjául szolgáló átlagkereset megszerzésére külön-külön nem köthető meg.

A megállapodást a kedvezményezett személy javára a járulékfizetés átvállalásával más személy vagy szerv is megkötheti. A fizetendő járulékot külföldi díjfizető esetében is forintban kell megfizetni.

A megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulék alapja a megállapodást kötő személy által megjelölt jövedelem, de legalább a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér összege (a minimálbér jelenleg havi 167 400 ezer forint, ennek a 22 százaléka 36 828 forint, ennyi a megállapodás alapján befizetendő havi járulék idei minimális összege). Ha a megállapodást a minimálbér összegének figyelembe vételével kötik meg, akkor annak változása esetén a megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulékot a változást követő hónap 12. napjáig kell a módosított összeg alapján megfizetni. Így kell eljárni akkor is, ha a megállapodást kötő személy az általa megjelölt jövedelmét módosítja.

Nem köthet ilyen megállapodást az, aki biztosítással járó jogviszonyban áll és a biztosítása nem szünetel, vagy olyan országban minősül munkavégzés alapján biztosítottnak, amely az Európai Uniós szociális biztonsági koordinációs rendeleteit alkalmazza, vagy amely országgal Magyarország kétoldalú szociális biztonsági tárgyú egyezményt kötött. Az a személy, aki úgy köt, vagy úgy tart fenn megállapodást Magyarországon, hogy azzal párhuzamosan egy másik országban biztosítottnak minősül, a jogszerűtlen megállapodás alapján teljesített járulékfizetéssel nem szerezhet magyar szolgálati időt.

E leggyakrabban megkötött szerződés mellett kizárólag szolgálati idő szerzése érdekében is köthető megállapodás – szintén a minimálbér összegének 22 százalékával egyenértékű nyugdíjjárulék fizetése mellett.

 

Akkor, ha…

A szolgálati idő szerzésére irányuló egyik megállapodás akkor köthető, ha valaki a nappali tagozatos felsőfokú tanulmányait 1997. december 31-ét követően folytatta, és ezt az időtartamot kívánja szolgálati időként elismertetni a saját jogú öregségi nyugdíja tekintetében. A nyugdíjtörvény alapján ugyanis csak az 1998. január 1-je előtt folytatott felsőfokú tanulmányok ideje ismerhető el szolgálati időként, ez alól csak a hozzátartozói nyugellátások jelentenek kivételt.

A szolgálati idő szerzésére irányuló másik megállapodás akkor köthető, ha a teljes öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges legalább húsz év szolgálati időből, vagy az öregségi résznyugdíjhoz előírt legalább tizenöt év szolgálati időből legfeljebb öt év hiányzik. Ilyen esetben kizárólag az öregségi résznyugdíjra vagy öregségi teljes nyugdíjra jogosultsághoz szükséges hiányzó legfeljebb öt év naptári évi időtartamot lehet szolgálati időként a megállapodás révén megszerezni.

Szolgálati idő szerzése érdekében egy nagyon speciális megállapodás is köthető, a megállapodás megkötése napján érvényes gyermekgondozási segély összege alapján (ami 14. éve változatlanul havi 28 500 forint), 10 százalék nyugdíjjárulék – azaz havi 2 850 forint – megfizetésével, amely kizárólag az 1998. évre, a gyermekgondozási segély idejével megegyező otthoni gondozás idejére szól.

dr. Farkas András

www.nyugdijguru.hu

Legnépszerűbb cikkeink