Connect with us
Pesti Hírlap, egy újság, sok élmény

Kiemelt hírek

„Dr. Hazafinszky Hugó rendőrorvos elmondja”

Létrehozva:

Forrás: Arcanum

A 100 évvel ezelőtti Pesti Hírlap írásaiból válogattunk.

180 évvel ezelőtt indult az első Pesti Hírlap, a jelenlegi újság pedig túl van első születésnapján. Ez jó apropó arra, hogy visszatekintsünk, és felidézzük lapunk múltját. Most a száz évvel ezelőtti hét lapszámaiból szöveghíven hoztuk el a Tisza-gyilkosság tárgyalásának egy tanúvallomását, de fény derül az élelmiszerárak aktuális helyzetére, és arra is, mi befolyásolhatta a korabeli időjárást. Az archivált cikkeket az Arcanum adatbázisának köszönhetjük.

 

Tisza mosónőjének vallomása

A Tisza-bűnpör szerdai tárgyalásának első része az orvos- és fegyverszakértők meghallgatásával telt el, majd a Tisza-család mosónője tett tanúvallomást, aki a szembesítésnél Gartnert felismerte, de Kérire nem tudott teljes határozottsággal visszaemlékezni. 

Dr Hazafinszky Hugó rendőrorvos elmondja, hogy a gyilkosság után Szentkirályi Béla főkapitányhelyettes vezetésével bizottság szállott ki. Ennek a bizottságnak volt az orvosa. A villában pontos helyszíni szemlejegyzőkönyvet nem vettek föl. Dr Lux Sándor arról tesz tanúvallomást, hogy Tiszáéknak fiatalabbik inasa szaladt át érte a Bethesda-kórházba azzal, hogy merénylet történt. Amikor odaért, Tiszát már holtan találta. A szükséges kötéseket elvégezte, Almássy Denise sérülései nyolc napon beüli gyógyultak. Minnich Károly orvosszakértő szerint az orvosok előadása alapján vitán felül áll, hogy nemes szerveket ért az egyik lövés. Dr Kenyeres Balázs a sérülésekre vonatkozóan tette meg észrevételét. 

A bíróság ezután Gersich Lajos, Servanovits István és Herkovits fegyverszakértők előtt felolvassa a helyszíni szemle adatait és a fegyverszakértők véleményét hallgatja meg. Gersich bizonyítgatja, hogy miután nem teljes lövedék a talált golyó, föltétlenül egy másik golyótól elvált és elcsapódott maradvány. 

A szakértők kihallgatása után özvegy Babits Sándorné mosónőt hallgatta meg az elnök, aki gróf Tiszáéknál volt alkalmazásban. Elmondja, hogy október 31-én látta, amikor az esőköpenyeges úr elment és a kegyelmes úr egészen az ajtóig kísérte ki. Azután odafordult a kíséretében levő katonákhoz és azt mondta neki: „Gyerünk!”

Az elnök: Volt ott több katona is? 

A tanú: Volt. Vagy öt-hat. Délután három katona jött és azt mondták, hogy az ajtót be kell csukni. Amikor a hallba akartam felmenni néhány lépcsőn, fegyver dörrent. Ijedten visszafutottam gyermekeimhez, akik roppant megijedtek. Az inas, a Fejes Sanyi, ment a Bethesda-kórházba orvosért, aki mindjárt jött is. 

Az elnök: Fel tudna-e ismerni valakit azok közül a katonák közül? 

A tanú (végigtekint a vádlottak padjain, majd Kéri Pálra mutatva, így szól): Evvel az úrral voltam szembesítve, akkor ráismertem, de most nem mernék rá esküdni…

Az elnök: Hát az esőköpönyegest nem tudná felismerni? 

A tanú: Nem tudom megismerni, mert hiányzik a köpönyeg. 

Az elnök: Álljon fel Gartner. Ez volt? 

A tanú: Ez volt. Megismerem még a mozdulatáról is. 

Az elnök: Akkor mondja a szemébe, hogy katonákkal járt a villában. 

A tanú: Hát igen!

Az elnök: Álljon fel Kéri! Ez is hasonlít ahhoz a katonához? 

A tanú: Hasonlít! 

Az elnök: Meg mer rá esküdni? 

A tanú: Nem. 

Az elnök: Hát Gartnerre, az esőköpönyegesre?

A tanú: Erre inkább mernék. 

Gartner Marcell észrevételeket tesz a tanú vallomására. majd Kéri Pál fejére az elnök rendeletére katonasapkát adnak azzal, hogy húzza mélyen a szemére. Amikor ezt Kéri megtette, a tanú kijelenti, hogy hasonlít az illetőhöz, aki a gyilkosság délutánján ott járt a katonákkal a villában, de annak még mélyebben a szemére volt húzva a sapka. Arra meg mernék esküdni, hogy hasonlít, de arra, hogy ő volt, nem. 

A főtárgyalást pénteken folytatják.

1921. május 5., csütörtök

 

Megint a rizskása

A hirtelen bekövetkezett olcsóbbodás idején elsősorban a rizskása vezetett és pedig elég hosszú ideig. Később, amikor a többi élelmicikknek is leszállt az ára, a rizs egyszerre megcsökönyösödött s harminc-harminckét koronás árát kellő szívóssággal tartotta mind e mai napig. Most azonban beadta a derekát és megint lefelé száll, hogy egyideig talán meg se álljon. A rizsnek mai ára huszonnégy koronáig szaladt le és ennyi pénzért már a jobb üzletek is szívesen megszabadulnak tőle, minden valószínűség szerint abbeli aggodalmakban, hogy néhány nap múlva már ezt az árt sem tarthatják.

1921. május 7., szombat

 

Eső 

Egy ifjú ellenzéki képviselőnek elmosta az eső egy találkáját, melyre nagyon készült. Szomorúan állt lakásának ablakában és a reménytelenül szürke égboltot nézve felsóhajtott: 

– Hiába. Az történik az országban, amit a kisgazdák akarnak.

sz.
1921. május 3., kedd

Legnépszerűbb cikkeink