Connect with us
Pesti Hírlap, sok élmény

Archív cikkek

A hatalom konzultál

Létrehozva:

A szerző politikai elemző, írásai csütörtökönként jelennek meg.

Amidőn majd egyszer, ha ugyan eljön az ideje, azt fogjuk megvizsgálni egy távoli terminusban, hogy hogyan lettünk olyanokká – és mind olyanabbakká –, amilyenek vagyunk, vagyis miként is éltünk mi itt, a Kárpátok alatt – a huszonegyedik század elején – a nemzeti együttműködés rendszerének nevezett faramuci politikai szisztémában, akkor bizonyosan számos különös jelenséget kell majd felidézve szemügyre vennünk a beható vizsgálathoz. De egyvalami nem lesz kihagyható a számolatlan fura fenomén közül: a nemzeti konzultációnak nevezett kollektív megbolondulás látványos társadalmi eredménye.

Egykoron, a ködbe vesző múltban, mikor a józan ész és a természetes ösztön, az egészséges tudat és a többé-kevésbé életképes közerkölcs nem rombolódott még atomjaira e nemes nép lelkében, egy olyasfajta paródiai nagyhazugság, mint a nemzeti konzultációnak nevezett politikai giccs legfeljebb szánalmat, ha nem közröhejt váltott volna ki a tiszta fogalmakat még úgy-ahogy ismerő közgondolkodásból. Szakmák egész sora, neves és névtelen megszólalók serege, okos érvek és szavak egész garmadája lépett volna fel, és állott volna útjába ennek a politikai blöffnek, e lesajnált, olcsó társadalmi komédiának, e milliárdos közpénz-szórásnak azonnal.

És emlékezhetünk: mikor az első nemzeti konzultációk zajlottak az egy évtizede bekövetkezett impériumváltás idején, még hallhatók voltak ezek a hangok, olvashatók voltak ezek a szavak, éltek és mertek ezek a megszólalók. Ma beletörődés és agyhalál, csend és csalódás, veszteség és szégyen van a köztereken, a bukás és a reménytelenség közérzete leng az agora felett – győzött a rendszer a hazán.

Mit ér ma elmondani, hogy a felmérésektől elvárt tisztesség professzionalizmusát, a közhiteles pedigré nimbuszát, a szociológia és a társadalomtudományok legelemibb szabályait felrúgó, a morális és a szakmaetikai követelményekkel egyaránt szembeszálló, manipuláló és tendenciózus, ráadásul gyűlöletszító kérdőívek ellenőrizetlen begyűjtése, titkos és elhazudott feldolgozása, majd propagandisztikus kihirdetése nem nemzeti konzultáció?

Nem, ez nem nemzeti konzultáció. Ezt kell kimondani, ha van még értelmük a szavaknak e poliszban.

Legnépszerűbb cikkeink